TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

Kurumsal
Üyelik

Üyelere özel
etkinlikler
İndirimler
Profil
yayınlama
 • Derneğin çalışma konularından herhangi birinde faaliyet gösteren, 
 • halka açık olan veya olmayan şirketler 
 • gerçek kişiler 

Kurumsal Üye olabilirler. 

Kurumsal Üye görevlendirdiği ve çalışanı olan bir Temsilciyi Derneğin kabulüne sunar. 

Kurumsal Üye Dernek nezdinde en az 1 (bir) yıllık süre için görevlendireceği ve yalnız 1 (bir) Temsilci ile temsil edilir. 

Temsilci, üyelik sıfatına haiz değildir.

Kurumsal Üyelerimize özel, bir kişilik ücretsiz bireysel üyelik hakkı

Kurumsal Üyelik Koşulları

Merkezi veya şubesi Türkiye’de olmak,

Derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak,

Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili organ veya kişi tarafından Derneğe üye olmak için talepte bulunmak.

Bireysel I Gerçek
Üyelik

Üyelere özel
etkinlikler
İndirimler
Profil
yayınlama

Gerçek üyeler, Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan kişilerdir. 

Gerçek üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile;

 • her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; 
 • yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, 
 • Dernek tüzüğüne uymak, 
 • ödentilerini zamanında ödemek, 
 • amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak 
 • Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek 

ilkelerini içerir.

Meslek mensubu olarak;

 • muhasebe mesleğini icra edenler, 
 • değerleme uzmanları, 
 • avukatlar, 
 • danışmanlar, 
 • akademisyenler, 
 • mali müşavirler, 
 • doğrudan şirket yenileme, değişim yönetimi ve yönetim danışmanlığı mesleğinin uygulayıcısı veya uzmanlık alanı bu konular olan kişiler 
 • banka ve diğer finansal kurumlarda bu alanlarda çalışanlar (finansal ve operasyonel yapılandırma faaliyet alanıyla ilgili alanlarda görev yapanlar) 
 • diğer profesyoneller (finansal ve operasyonel yapılandırma faaliyetlerine giren hususlarla alakalı hizmet sunanlar)

asıl üye olabilir.

Bireysel I Gerçek Üyelik Koşulları

Onsekiz yaşını bitirmiş ve fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,

En az lisans mezunu olmak,

Sahasında en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahibi olmak,

En az 1 (bir) Kurucu ve 1 (bir) Asıl Üyenin olumlu referansını almış olmak,

Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmamış ve derneklere üye olmaktan yasaklı olmamak, 

Dernekler Kanunu uyarınca izin alınması gerektiğinde bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak,

Yüz kızartıcı ya da finansal suç sayılan herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, finansal piyasalar ilgili düzenlemeler uyarınca yasaklı olmamak,

Derneğe usulüne uygun başvuru yapmak ve üyeliğe giriş ödentisini ve aidatını ödemek.

Akademi I Kamu Çalışanı
Üyeliği

Üyelere özel
etkinlikler
İndirimler
Profil
yayınlama
  1. Değişim yönetimi, finansal ve operasyonel yapılandırma ve kurumsal şirket yapılandırmaları gibi konularda araştırma, akademik çalışma yapan ve ders veren öğretim üyesi, görevlisi, eğitmen ve araştırmacı olarak bir akademik kurumda çalışan ve gelirini bu kurumdan elde edenler 
  2. ii) bu alanlarla ilgili olarak kamu kurumlarında çalışıp ücretini kendi kurumlarından alan kamu çalışanları

  yeniden yapılandırma ve herhangi bir finansal ve operasyonel yapılandırma uygulaması ve faaliyetinde bulunmamak kaydıyla üye olabilirler.

  Bu üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınmaz. Bu üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

Üyelik Ücretlendirme Planları

İlk üyelik için bir defaya mahsus ‘giriş ödentisi’ ve ‘yıllık aidat’ ödenecektir. Üyelik yenilemelerinde ise sadece ‘yıllık aidat’ ödenecektir.

KURUMSAL
Kurumsal
₺25.000 /yıl
Giriş Ödentisi: ₺10.000
 • Tüm dernek içi programlara ücretsiz katılım.
 • Ücretli toplantılara  3 kişilik ücretsiz giriş
 • Yıllık konferansa indirimli katılım imkanı.
 • Uluslararası nitelikli toplantılara indirimli katılım
 • Şirket logo’sunun web sitesinda ana sayfada gösterimi
 • Web sitesinde yer verilen metaryellere ulaşma
 • İletişim bilgileri ve web sitesinde web bağlantısı ile şirket profili gösterimi
 • Online sponsor listesinde görünme
 • Tüm etkinliklerde ve konferanslarda sponsor listesinde görünme
 • Web sitesinde arama kolaylığına öncelik
BİREYSEL
Bireysel
₺3.500 /yıl
Giriş Ödentisi: ₺4.000
 • Genel kurul toplantılarında oy kullanabilme.
 • Ücretli toplantılara  indirimli katılım
 • Yıllık konferansa indirimli katılım imkanı
 • Uluslararası nitelikli toplantılara indirimli katılım
 • Web sitesinde profil gösterimi *
 • Web sitesinde yer verilen metaryellere ulaşma
AKADEMİK I KAMU
Akademi I Kamu Çalışanı
Ücretsiz
Giriş Ödentisi: Yok
 • Genel kurul toplantılarına izleyici olarak katılabilme
 • Ücretli toplantılara  indirimli katılım
 • Yıllık konferansa indirimli katılım imkanı
 • Uluslararası nitelikli toplantılara indirimli katılım
 • Web sitesinde profil gösterimi*
 • Web sitesinde yer verilen metaryellere ulaşma.
BİREYSEL
40 Yaş Altı ve Aktif Bankacı
₺1.750 /yıl
Giriş Ödentisi: ₺2.000
 • Genel kurul toplantılarında oy kullanabilme.
 • Ücretli toplantılara  indirimli katılım
 • Yıllık konferansa indirimli katılım imkanı
 • Uluslararası nitelikli toplantılara indirimli katılım
 • Web sitesinde profil gösterimi*
 • Web sitesinde yer verilen metaryellere ulaşma
*Üye Rehberi ve Yayınlar

TMA Türkiye, tüm üyelerinin kapsamlı bir çevrimiçi rehberini içerir – web sitesinde tüm ziyaretçiler tarafından görülebilecek şekilde tüm üyelerinin becerileri, iletişim bilgileri ve deneyimlerini kapsamlı bir şekilde sunar.

Bu alan, üye tarafından istenildiğinde güncellenebilir. Üye tarafından yönetilir.

Diğer taraftan, TMA International, dünya çapındaki üyelerin erişimi için çevrimiçi bir Üye Rehberi hizmeti sunar. Üyelerimizin isimleri TMA Global web sitesinde yayınlanır.

Üyelik Sürecinizle İlgili Süreç ve Önemli Hususlar

1. Aşama: Üyelik başvurunuza ilişkin alanları eksiksiz doldurunuz. Eksik doldurulan başvurular dikkate alınmayacaktır. (En az biri Kurucu Üye olmak üzere iki üyemizi referans olarak göstermeniz gerekmektedir.)

2. Aşama: Online başvurunuzun değerlendirilmesi sonrası üyeliğinizin aktive edilebilmesi için sizlerden Giriş Ödenti ve Yıllık Aidatınızı ödemeniz ve aşağıda yer verilen belgeleri FOYDER’in evrak kabul adresine iletmeniz talep edilecektir.

Evrak teslim adresi: Büyükdere Cad. No:126 C Blok Kat:7 Özsezen İş Merkezi Esentepe-Şişli/İSTANBUL

Banka bilgilerimiz

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği

VakıfbankLevent Şubesi

TR73 0001 5001 5800 7323 3431 37

Sorularınız için
Belge İndir

FOYDER Mesleki Etik İlkeler Uyum Beyanı ve Taahhütnamesi

Üyelik aktivasyonu

FOYDER Üyelik Başvuru Formu (Her Sayfası İmzalanmalıdır). E-posta ile tarafınıza ileteceğiz.

FOYDER Etik Kurallara Uyum Beyanı ve Taahhütnamesi (Islak İmzalı)

Foyder Üyelik Formu

Sorularınız mı var? Bizimle iletişim kurun

Gerek üye olma süreci hakkında gerekse üyelik içeriği hakkında farklı sorularınız varsa bizimle paylaşın. Sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız.