TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

Temel Prensipler

Bir sivil toplum kuruluşu olarak, reel sektör işletmelerimizin ekonomimizde yarattığı katma değeri artırmak amacıyla gerekli olan finansal ve operasyonel yapılandırma konularında FOYDER olarak yapacağımız ve tüm paydaşlar ile paylaşacağımız önerilerimizin temelini oluşturacak olan aşağıdaki temel ilke ve prensiplerimizi tüm paydaşlarımızın ve kamuoyunun takdirlerine sunarız.

 • 1

  Önleyici Yeniden Yapılandırma Kanunu

  İhtiyaç duyan reel sektör işletmelerimizin finansal ve operasyonel yapılarını yenileyerek sürdürülebilir bir ekonomik yapıya dönüştürülmelerine yönelik müstakil bir “ÖNLEYİCİ YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU”na ihtiyaç duyulmaktadır.

 • 2

  İlave Finansman

  Yapılandırılmaya konu işletmelerimizin “ilave finansman” ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırıcı mekanizmaların kurulması elzemdir.

 • 3

  Gerçeğe Uygunluk ve Denetlenebilirlik

  İşletmelerin muhasebe sistemleri ile ürettikleri rapor ve kayıtların gerçeğe uygun ve denetlenebilir olması önem arz etmektedir. 

 • 4

  Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Uzmanlığı

  Finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma süreçlerinde Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Uzmanlarının etkinliği artırılmalı, yapılandırma sonrası süreç için gözetim-izleme fonksiyonları bu sürecin bir devamı olarak konumlandırılmalıdır

 • 5

  5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda Zimmet Suçunun Yeniden Tanımlanması

  5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan zimmet suçu önleyici yeniden yapılandırmanın etkinliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde revize edilmelidir. 

 • 6

  Tasfiye Süereçlerinin Etkinliği Artırılmalıdır

  Her işletme yapılandırılabilecek durumda olmayabilir. Yapılandırılması ülke ve ekonomi için daha büyük yükler oluşturan, verimlilik artışı imkanı olmayan, ortakları etik dışı davranışlar içerisinde bulunan, iyi niyet kurallarını ihlal eden bu tür işletmeler için de etkin bir tasfiye süreci tasarlanmalıdır.

 • 7

  Teminatların Likidite Edilme Süreçleri Hızlandırılmalıdır

  Teminatların adil ve hızlı likidite edilebilmesi amacıyla çalışmalar yapılmalı, mevcut süreler ve süreçler azaltılmalıdır. 

 • 8

  Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Bu Alanda Etkin Kullanılmalıdır

  Bankaların doğrudan veya VYŞ’ler yoluyla dolaylı olarak alacaklarını Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve benzeri yapılara devrine ilişkin yapılar oluşturulmalıdır.

 • 9

  Sorunlu Alacakların Menkul Kıymetleriştirilme Süreçlerinin Etkinliği Artırılmalıdır

  Sorunlu alacakların satışında standartlaşma sağlanmalı ve bu alacaklara ilişkin menkul kıymetleştirme imkanı getirilerek ikincil piyasalar oluşturulmalıdır.

 • 10

  Erken Uyarı Kriterleri

  İşletmeler için erken uyarı kriterleri belirlenerek gerekli sistemler oluşturulmalıdır.