TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

TMA Türkiye I FOYDER Hakkında

TMA Türkiye

Reel sektör firmalarımızın sorunlarına çözüm üretmeye çalışan profesyonellerce, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırmaya ilişkin en iyi uygulamaların ülkemizde yerleşmesi, geniş bir uygulama alanı bulması ve bunun tüm taraflara yarar sağlayacak çözümler üretebilmesi için sistemsel ve kültürel gelişime katkı sunmak amacıyla kurulmuştur.

Tma Türkiye’nin faaliyetleri neticesinde oluşacak değer artışından ekonomimizin tüm paydaşları yarar sağlayacaktır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

1
Reel Sektör
 • Finansal kuruluşlar ile ilgili firma arasındaki değer zincirine yapacağı katkılar,
 • Aynı etik ilkelerle çalışan profesyonellerce mevcut durumunun daha doğru analiz edilmesi ve doğru çözümler üretilmesi,
 • Paydaşların dikkate aldığı profesyonellerle çalışma imkanı.
2
Finansal Kuruluşlar
 • Finansal Kuruluşlar ile ilgili firma arasındaki değer zincirine yapacağı katkılar,
 • Finansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma (FOY) süreçlerine dair normların oluşturulmasına dönük çalışmalarda Tma Türkiye olarak katkı sunulması,
 • Finansal ve operasyonel olarak yapılandırılacak veya yapılandırma sonrası izleme süreçlerinde firmaların temsilinde kaynak bir meslek grubu olması.
3
Kamu
 • Yapılandırılan firmaların ekonomik faaliyetlerinde etkinlik sağlanması sonucunda piyasa yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi suretiyle istihdamın devam etmesinin ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması,
 • Uluslararası standartlar, etik ilkeler ve en iyi uygulamaların adapte edilmesi ile yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi oluşturulması,
 • FOY sürelerine dair normların oluşturulmasına dönük çalışmalarda Tma Türkiye olarak katkı sunulması.
4
Yatırımcılar
 • Yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar için finansal ve operasyonel olarak yapılandırılan veya yapılandırılacak şirketlerin yapılandırma, finansman ve yönetim süreçlerinde yararlanılabilecek referans bir meslek grubu olması,
 • Uluslararası standartları, etik ilkeleri ve en iyi uygulamaları benimsemiş profesyonellerden makul güvence alınması ve referans oluşturulması.
5
Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri – Bağımsız Denetim Firmaları
 • FOY Profesyonellerinin tüm paydaşlarca bir meslek olarak tanınması,
 • Meslek olarak konumlanacak FOY Profesyonellerinin icra ettiği işlerin niteliğinin ve kredibilitesinin artırılması,
 • Mesleğin layıkıyla icrası için hem finansal sistemin hem de reel sektörün kültürel dönüşümünün sağlanması ve bu minvalde Tma Türkiye’nin tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetlerine katkı sağlanması,
 • Sürekli eğitim ve sertifikasyon ile mesleki gelişimin sağlanması,
 • FOY süreçlerinde finansal kuruluşların başvurabileceği çözüm ortağı olma,
 • Farklı disiplinlerden gelen Tma Türkiye üyeleri ile sinerji oluşturabilme imkanı,
 • Oluşacak platform sayesinde üyelerinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla/profesyonellerle işbirliği imkanlarının oluşturmasına katkı sağlaması.
Vizyonumuz

Reel ve finansal sektörümüzün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli ve etik ilkelere uyumlu profesyonellerce çözüm sunmaktır.

Misyonumuz

Şirket dönüşümü ve yeniden yapılandırma alanında daha yüksek standartların ve yöntemlerin uygulanmasını teşvik ederek finansal sektörün, kredi geri dönüş sorunu yaşayan işletmelerinin borç geri ödeme kabiliyetlerini geliştirmek suretiyle aktif kalitesine olumlu katkı yapabilmek, Uluslararası uygulamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ve dönüşüm uygulamalarının ve ülkemizdeki hukuki alt yapısının gelişimine katkıda bulunmak, ve reel sektör işletmelerinin finansal, operasyonel yapılanma ve dönüşüm ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamaktır.