TMA TURKEY I FOYDER

  • İSTANBUL
  • info@tma-turkey.org
  • +90 531 280 79 33

Çalışma Komiteleri Çalışma Usul ve Esasları

Dernek bünyesinde aşağıdaki komiteler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü alanlarda yeni komiteler kurar veya mevcutların görevlerine son verir.

Dernek bünyesinde yer alan Çalışma Komiteleri’nin genel çalışma esasları aşağıda yer almaktadır.

Çalışma Komiteleri ve görev alanları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Çalışma Komiteleri’nin çalışma süresi 1 yıldır. Ayrıca, her seçimli Genel Kurul’dan sonra Çalışma Komiteleri’nin üyeleri yeniden belirlenir.

Bu amaçla üyelere duyuru yapılarak Çalışma Komiteleri’nde istekli üyelerin talepleri alınır. Gelen talepler Yönetim Kurulu’nca veya yetkisi verilmesi şartıyla Başkan tarafından değerlendirilerek Çalışma Komiteleri’nin üyeleri ve üye sayısı belirlenir.

Çalışma Komiteleri ilk toplantılarında bir Komite Başkanı’nı seçer.

Çalışma Komitesi Başkanları her takvim yılı başında (yeni oluşturulan Çalışma Komiteleri için faaliyetlere başlamadan önce) yıllık takvimi, beklentileri, hedefleri ve bütçesini hazırlar ve hazırlanan rapor Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Başkan’a sunulur.

Yönetim Kurulu’nun onayını takiben, çalışma komitesi yıllık faaliyetlerini yürütür.

Çalışma Komitesi Başkanları, Başkan’ın bilgisi dahilinde Çalışma Komitesi toplantılarını organize eder.

Çalışma Komiteleri her yıl en az 4 (dört) toplantı yapar. Bu toplantılarda alınan kararlar, en geç 1 ay içinde Çalışma Komitesi Başkanı tarafından değerlendirilerek hazırlanan rapor Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmek üzere Başkan’a sunulur.

Yönetim Kurulu veya yetkisi verilmesi şartıyla Başkan, Çalışma Komiteleri’nde doğabilecek ihtiyaçlar dahilinde yıl içerisinde komite üyelerini değiştirebilir. İlk Yönetim Kurulu toplantısında bu konuda Üyeler’e bilgi verilir.

Başkan her Yönetim Kurulu toplantısında, Çalışma Komiteleri’nin çalışmaları konusunda düzenli olarak Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.

Yönetim Kurulu gerek duyarsa, Çalışma Komitesi Başkanları’nı ve/veya üyelerini Yönetim Kurulu toplantısına davet ederek faaliyetler hakkında bilgi alır.

Takip eden yılın ilk Yönetim Kurulu’nda Çalışma Komiteleri’nin yıllık raporları, performansları, çıktıları Başkan tarafından Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu Çalışma Komiteleri’nin faaliyetlerini değerlendirir.