TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

Olağan Genel Kurul Toplantısı I 2021

FOYDER İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

Tarih: 22 MART 2021 PAZARTESİ

Saat: 10:00

TOPLANTI YERİ: DEDEMAN İSTANBUL OTEL

Derneğimiz ilk olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 22/03/2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Dedeman İstanbul Otel’de (Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50, 34340 Beşiktaş/İstanbul) yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 29/03/2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına; bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin yönetim kurulumuz tarafından tespit edilecek dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine e-posta ve internet sayfamızdan bildirilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantı Gündemi:

 1. Yoklama ve açılış,
 2. Saygı duruşu,
 3. Divan heyeti seçimi,

Kurucu Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması ve genel kurulca müzakeresi ve ibra edilmesi,

 1. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Etik Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 2. Tüzük’ün 4. maddesi f. bendi kapsamında uluslararası ve yurtdışındaki kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmesi, işbirliği yapması, bilgi alış verişinde bulunması ve bu kuruluşlara gerektiğinde üye olabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 3. Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim Turnaround Management Association (TMA Global) ile işbirliği, üyelik, stratejik ortaklık, bilgi alış-verişi sağlanması, TMA Global’e üye olunması, TMA Turkey Chapter olarak faaliyet gösterilmesi gibi konuları içeren her türlü sözleşmenin imzalanması ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 4. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçinde kurulu dernek, vakıf, üniversite, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapması, bilgi alış verişinde bulunması ve bu kuruluşlara gerektiğinde üye olabilmesi ve gerekli harcamaları yapabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 5. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ortaklık, iktisadî işletme, enstitü, akademi, sandık, lokal ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 6. Dilek, temenniler ve kapanış.