TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Komitesi

Kurumsal iletişim ve tanıtım faaliyeleri aşağıdaki hususları içerir.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Komitesi (“Komite”), Dernek’in bilinirliğinin artırılması ve hedefleri doğrultusunda ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlanması için etkin ve sürekli iletişim için destek verir.

Dernek’in başta dış paydaşlar nezdindeki basın ilişkileri, ilan çalışmaları, tanıtım faaliyetleri ile tüm iletişim çalışmalarında Komite gerekli çalışmaları takip eder ve önerilerde bulunur.

Başkan ve tüm diğer Çalışma Komiteleri Başkanları, iletişim süreçleri ve ihtiyaçları ile alakalı her türlü konuda Komite ile irtibata geçer.

Komite’nin görevi, Dernek’in tüm iç ve dış paydaşlarına, hedef kitlesine faydalı ve güncel bilgilerin sunulmasında Başkan ve ilgili personele danışmanlık yapmak ve gerektiğinde ilgili içeriklerin oluşturulmasında destek vermektir.

Komite, toplumu, kamu otoritesini, finansal ve reel sektör nezdinde, Dernek’in çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgilendirilmesini takip eder, gerekli aksiyonların alınmasını sağlar.

Başkan ve Yönetim Kurulu’na da basın ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti sunar.

Komite, gazeteler, radyo ve televizyon, dergiler, haber ajansları ve internet yayıncıları da dahil olmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası haber medyasıyla yakın ilişki kurar ve gerekli durumlarda destek sağlar.

Koordinasyondan Sorumlu YK Üyesi

 • Çağlar Mehmet Talat Oray

Komite Üyeleri

 • Çilem Saklavacı
 • Fahrettin Şefik İyibilgin
 • İlknur Burçin Erışık
 • Mehmet Çankal
 • Mustafa Cenk Uludağ
 • Mustafa Kınacı
 • Orçun Makal

 

Komiteler