TMA TURKEY I FOYDER

  • İSTANBUL
  • info@tma-turkey.org
  • +90 531 280 79 33

FİNANSAL VE OPERASYONEL YAPILANDIRMA PROFESYONELLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN ÜYELERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE
İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma bildirimimizde de belirtmiş olduğumuz gibi kişisel verilerinizi Kanuna uygun usul ve yöntemlerle işlemeye özen
göstermekteyiz.

FOYDER, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

• Üyelik başvurunuz esnasında FOYDER ile paylaştığınız kimlik bilgileriniz, dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileri (sivil toplum kuruluşları üyelikleri dahil) ile ceza mahkumiyeti ve
güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler FOYDER tarafından üyelik kayıt işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve FOYDER arşivlerinde tutulması amacıyla işlenebilecektir ve üyelerimize,
iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşlar ile üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

• Üyelik başvurunuz esnasında FOYDER ile paylaştığınız iletişim verileriniz, ileride yapılacak olan seminer ve diğer etkinliklere katılım, kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında tarafınıza duyuru ve ileti göndermek amacıyla işlenebilecektir ve bu amaç dahilinde FOYDER’in ileti gönderimine ilişkin hizmet aldığı iş ortaklarına aktarılabilecektir.

• FOYDER, organizasyonları sırasında edinilebilecek olan fotoğraf gibi görsel verilerinizi, kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında etkinliklerin sosyal medya ve internet sitesi, dergi ve yayın ve diğer benzeri mecralarda tanıtabilmek amacıyla işleyebilecek ve yayımlayabilecek ve bu kapsamda iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşlar ile üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilmiş olan verilerimin FOYDER tarafından işlenmesine yönelik açık rıza verdiğimi, bu rızayı hiçbir baskı, cebir, şiddet, hata, hile gibi bir halde vermediğimi, tamamen
kendi özgür hür irademle verdiğimi, bu rızayı dilediğim zaman geri çekebileceğim hakkında ve KVKK 11. maddesi gereği sahip olduğum haklarım ve haklarımı nasıl kullanabileceğim
konusunda bilgilendirildiğimi ve tüm bu hususlara ilişkin onay ve açık rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.