TMA TURKEY I FOYDER

  • İSTANBUL
  • info@tma-turkey.org
  • +90 531 280 79 33

Olağan Genel Kurul Toplantısı I 2024

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2024 tarih 2 sayılı kararı ile:

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 01/03/2024 Cuma günü saat 10:00’da İstanbul Sanayi Odası’nda (Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cad. No:63, Beyoğlu/İstanbul) yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 09/03/2024 Cumartesi  günü aynı yer ve saatte yapılmasına; bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin yönetim kurulumuz tarafından tespit edilecek dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine e-posta ve internet sayfamızdan bildirilmesine karar verilmiştir.

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Saygı duruşu,
  3. Divan heyeti seçimi,
  4. Faaliyet ve Denetim Kurulu İç Denetim raporlarının okunması, genel kurulca müzakeresi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
  5. Tüzük’te yapılacak değişiklikler için önerilerin sunulması,
  6. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Etik Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
  7. Dilek, temenniler ve kapanış.