TMA TURKEY I FOYDER

  • İSTANBUL
  • info@tma-turkey.org
  • +90 531 280 79 33

FOYDER YILLIK ZİRVE SONRASI-2023 BASIN AÇIKLAMASI (30.11.2023)

Tema olarak “Şirketler İçin Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik” olarak belirlediğimiz Yıllık Zirvemizi başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.
QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda açılış konuşmaları ile başlayan Zirvemiz kamu, finans ve reel sektörden profesyonellerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

TMA Türkiye I FOYDER Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yılmaz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Risk Yönetimi Daire Başkanı Bülent Şevik, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Can Balak ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör yaptıkları açılış konuşmalarında; finansal ve operasyonel yeniden yapılandırmanın önemini vurgulayarak, değerli görüşlerini ve değerlendirmelerini katılımcılara ilettiler.

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Küresel Makro Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi” konulu Keynote’unda, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerini paylaştı.

Dr. Şeref Oğuz’un moderatörlüğündeki “Şirketler için Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik – Karşılaşılan Sorunlar” konulu ilk panelde; Odea Bank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cem Taner, E&Y Türkiye Şirket Ortağı Orçun Makal ve Servo Capital Advisors Stratejik Yönetim ve Finansal Danışmanlık A.Ş. Yönetici Ortağı Kaan Kiziroğlu, şirketlerin karşılaştığı kurumsal yönetim sıkıntılarını, bunların neticesinde ortaya çıkan yönetim sorunlarından, başta likidite riski olmak üzere işletmelerin yönetmek zorunda oldukları risklerden bahsederek alınabilecek önlemleri değerlendirdiler.

Açıl Sezen’in moderatörlüğündeki “Yapılandırma Süreçleri – Mevcut Yapı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ikinci panelde; QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İsmail Işık, Say Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Hamdi Say ve CFO Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı Özgür Saygı, Finansal Yeniden Yapılandırma’nın kendine düşen görevi yaptığını artık kalıcı bir yapılandırma sürecinin oluşturulmasının önemini, konkordato müessesinin aslında bir yapılandırma niteliği
taşıdığını ve doğru kullanıldığında verimli sonuçlar elde edilebildiğini ifade ettiler.

Moderatörlüğünü İnanç Sözen’in gerçekleştirdiği “Şirketler için Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik – Yeni Yaklaşımlar” konulu üçüncü panelde; TMA Türkiye I FOYDER Başkanı Önder Yılmaz, TMŞK Genel Müdür Yardımcısı Sinan Sözer ve Pera ESG Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü Kemalettin Dilbaz, Derneğimizin oluşturduğu “önleyici yeniden yapılandırma” önerisinden, finans sektörünün varlıklarını menkul kıymetleştirme ile bilanço dışına çıkarma yöntemlerinden, işletmelerin geleceğe daha hazır hale gelebilmeleri için ESG kurallarını dikkate almaları gerekliliğinden bahsettiler.

Zirve’nin son bölümünde ise “İş Geliştirme Odaklı Networking Dinamikleri” konulu konuşması ile Erdal Uzunoğlu; doğru insanlarla doğru ilişki kurmanın önemini, bunun alınabilecek mesafeleri hızlandırdığını belirterek, köprü ilişki kurmanın gerekliliğine işaret etti.

Networking&Kahve araları ve Zirve programı sonrası yer alan Resepsiyonumuzda; katılımcılar birbirleri ile tanışma, iletişim kurma, bilgi-tecrübe paylaşımı imkanı buldular ve sohbetlerini derinleştirdiler.

Zirvemizin gerçekleşmesi için destek veren tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Ana Sponsorumuz: QNB Finansbank A.Ş

Altın Sponsorlarımız: Odea Bank A.Ş., Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi, E&Y Türkiye, CFO Finansal Hizmetler A.Ş., Say Hukuk Bürosu, Servo Capital Advisors Stratejik Yönetim ve Finansal Danışmanlık A.Ş., Pera ESG Danışmanlık A.Ş.

Gümüş Sponsorlarımız: Yağmur Hukuk Bürosu, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş., Şekerbank A.Ş., Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Emir Varlık Yönetim A.Ş.

Medya Partnerlerimiz: BloombergHT, Ekonomim Gazetesi

Kamu oyuna saygı ile duyurulur.

TMA Türkiye I FOYDER
info@tma-turkey.org
Telefon: +90 531 280 7933
TMA Türkiye I FOYDER: www.tma-turkey.org
Üye Olmak İçin https://tma-turkey.org/uye-ol/
Zirvemizin Video Kayıtlarını İzlemek İçin: https://www.youtube.com/@tmaturkeyfoyder
Zirve Sayfası İçin: https://tma-turkey.org/2023-zirve/

Bağlantı kuralım!

Sorularınızı ve görüşleriniz bizimle paylaşın. Sizinle bağlantıda olmaktan mutluluk duyarız.

Fatih Aydoğan
Yönetim Kurulu Üyesi,
Önder Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı,
Çağlar Mehmet Talat Oray
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
Cemil Özdemir
Yönetim Kurulu Üyesi,
M. Cengiz Göğebakan
Yönetim Kurulu Üyesi,
Ahmet Yum
Yönetim Kurulu Üyesi,