TMA Turkey

Anasayfa 2023 Zirve

Şirketler İçin Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik

Tarih ve Saat: 16.11.2023 – 13:30

Yer: QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

 

İşletmelerin yeniden yapılandırma ve dönüşüm süreci geniş perspektifler ve disiplinler ışığında ele alınacak ve Zirve’deki sunumların yanı sıra TMA’nın sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeleri ışığında reel sektörün ihtiyaç duyduğu sadece kriz dönemlerinde değil her zaman ihtiyaca cevap verebilecek bir yeniden yapılandırma ve dönüşüm yönetiminin nasıl oluşturulacağına, şirketlerimizin nasıl sürdürülebilir bir finansal ve operasyonel yapı oluşturabileceğine dönük değerlendirmeler paylaşılacaktır.

13:30-14:00 Kayıt & Networking

14:00-14:30 Açılış Konuşmaları

Send message


Send message


Send message


Send message


14:30-15:00 Keynote: Küresel Makro Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi

Send message


15:00-15:15 Kahve Arası&Networking

15:15-16:15 1. Panel Şirketler İçin Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik-Karşılaşılan Sorunlar

 • Şirketler finansal ve operasyonel verimsizliklerle neden karşılaşır?
 • Şirketlerin verimsizlik noktalarının erken tespiti (erken uyarı) ne kadar mümkündür?
 • Finansal ve operasyonel verimsizliklerin yönetimine ilişkin çözüm önerileri nelerdir?
 • Bu tür problemlerle karşılaşan şirketlerde yönetim problemleri, perspektifleri nelerdir?

Send message


Send message


Send message


Send message


16:15-17:15 2. Panel Yapılandırma Süreçleri- Mevcut Yapı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 • Mevcut durumda uygulama süresi biten FYY ile bireysel veya toplu yeniden yapılandırma süreçlerinin yeterliliği nedir?
 • Mahkeme içi bir yapılandırma aracı olarak konkordato kendinden bekleneni tam verebiliyor mu? Borçlu ve alacaklı dengesi korunabiliyor mu?
 • Reel sektör şirketlerimiz bu süreçlerin işleyişinden ve sonuçlarından ne kadar mutludur? Kendilerine düşen görevler nelerdir?
 • Finans sistemenin bu tür sorunların çözülmesinde nasıl bir katkısı olabilir? Şirketlerimizin yapması gerekenler nelerdir?

Send message


Send message


Send message


Send message


 

17.15-17.30 Kahve Arası&Networking

17:30-18:30 3. Panel Şirketler İçin Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik-Yeni Yaklaşımlar

 • Önleyici yeniden yapılandırma süreci nasıl işletilebilir, mahkeme dışında FYY benzeri ve belki de tüm alacakları kapsayan bir yapılandırma bakış açısı mümkün mü? Uluslararası uygulamalar nelerdir?
 • Şirketlerin yapılandırılmasında, yetkin yapılandırma profesyonellerinin ne tür özellikleri olması faydalı sonuçlar doğurur?
 • Şirketlerin yapılandırılmasında ve finans sektörünün borçlarının menkul kıymetleştirilmesinde yeni yöntemler nelerdir?
 • Küresel ölçekte sürdürülebilirlik farkındalığının günden güne artması ekonomik aktiviteyi nasıl etkiliyor? ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) uygulamaları şirketlerin finansal ve operasyonel sürdürülebilirliği açısından hangi avantajları sağlamaktadır?

Send message


 

Send message


Send message


Send message


 

18.30-19.00 - Keynote: İş Geliştirme Odaklı Networking Dinamikleri

Send message


19:00-21:00 Resepsiyon

ANA SPONSORUMUZ

ALTIN SPONSORLARIMIZ

GÜMÜŞ SPONSORLARIMIZ

BASIN PARTNERLERİMİZ