TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

Dernek üyeliği dört üye sınıfından oluşur. Dernek üyelik sınıfları ve üye olma koşulları aşağıda gösterilmiştir.

A. Asıl Üye

Dernek’in asıl üyeleri Gerçek ve Kurumsal üyelerdir.

i. Gerçek Üye

Gerçek üyeler, Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan kişilerdir. Gerçek üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, Dernek tüzüğüne uymak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

Meslek mensubu olarak muhasebe mesleğini icra edenler, değerleme uzmanı, avukat, danışman, akademisyen, mali müşavir, doğrudan şirket yenileme, değişim yönetimi ve yönetim danışmanlığı mesleğinin uygulayıcısı veya uzmanlık alanı bu konular olan kişiler ve FOY’un faaliyet alanıyla ilgili olmak üzere banka ve diğer finansal kurumlarda bu alanlarda çalışanlar ile FOY faaliyetlerine giren hususlarla alakalı hizmet sunan diğer profesyoneller asıl üye olabilir.

Gerçek üyelik koşulları aşağıda yer almaktadır.

 • Onsekiz yaşını bitirmiş ve fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,
 • En az lisans mezunu olmak,
 • Sahasında en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahibi olmak,
 • En az 1 (bir) Kurucu ve 1 (bir) Asıl Üyenin olumlu referansını almış olmak,
 • Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmamış ve derneklere üye olmaktan yasaklı olmamak,
 • Dernekler Kanunu uyarınca izin alınması gerektiğinde bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak,
 • Yüz kızartıcı ya da finansal suç sayılan herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, finansal piyasalar ilgili düzenlemeler uyarınca yasaklı olmamak,
 • Derneğe usülüne uygun başvuru yapmak ve üyeliğe giriş ödentisini ödemek.

ii. Kurumsal Üye

Derneğin çalışma konularından herhangi birinde faaliyet gösteren, halka açık olan veya olmayan şirketler Kurumsal Üye olabilirler. Kurumsal Üye yetkili organı tarafından görevlendirdiği ve çalışanı olan bir Temsilciyi Derneğin kabulüne sunar. Kurumsal Üye Dernek nezdinde en az 1 (bir) yıllık süre için görevlendireceği ve yalnız 1 (bir) Temsilci ile temsil edilir. Temsilci, üyelik sıfatını haiz değildir.

Kurumsal Üyelik koşulları aşağıda yer almaktadır;

 • Merkezi veya şubesi Türkiye’de olmak,
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş (KAYİK) Dahil Bağımsız Denetim yetkisini haiz Bağımsız Denetim Kuruluşlarından olmak,Derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak,
 • Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili organ veya kişi tarafından Derneğe üye olmak için talepte bulunmak.

B. Akademik-Kamu Çalışanı Üye

i) Değişim yönetimi, FOY ve kurumsal şirket yapılandırmaları gibi konularda araştırma, akademik çalışma yapan ve ders veren öğretim üyesi, görevlisi, eğitmen ve araştırmacı olarak bir akademik kurumda çalışan ve gelirini bu kurumdan elde edenler veya ii) bu alanlarla ilgili olarak kamu kurumlarında çalışıp ücretini kendi kurumlarından alan kamu çalışanları yeniden yapılandırma ve herhangi bir FOY uygulaması ve faaliyetinde bulunmamak kaydıyla üye olabilirler.

Bu üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınmaz. Bu üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

C. Onursal Üye

Dernek amacına ve FOY mesleğine önemli hizmet ve katkı sağlayan Türk ve yabancı uyruklu kişiler Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile Onursal Üye olabilirler. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. Onursal üyelerden aidat alınmaz, Dernek faaliyetlerine katılabilirler ve diğer olanaklardan yararlanabilirler.