Hızlı İletişim

  M. CENGİZ GÖĞEBAKAN

  Danışman, E. Bankacı

  M. CENGİZ GÖĞEBAKAN

  Biyografi

  18 yılı özel sektör bankalarında, 15 yılı kamu sermayeli bankalarda olmak üzere; 26 yılı üst yönetim pozisyonlarında geçen 33 yılın ardından, Ekim 2020 de emekli olarak ayrılmıştır. Bu süreçte birçok proje ve süreçte görev alan Göğebakan, kredi mevzuatının oluşturulması – segmentlere göre farklılaşan kredi modüllerinin geliştirilmesi – kurumsal kredi taleplerinin mali analiz ve firma değerlendirme raporlarının hazırlanması – Kredilerin İzlenmesi ve Yapılandırılması – Kredi alacaklarının tahsiline ilişkin yasal takip süreçlerini yürüten Daire Başkanlıklarının yönetiminden sorumlu olarak görevler almıştır.

  Uzmanlık Alanları

  • 1987’de Pamukbank TAŞ de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı mesleki hayatına,
  • 1995-1999 arasında Firma Değerlendirme ve Kredi İzleme Bölüm Başkanı olarak,
  • 1999- 2000 yıllarında Kredi Tahsis Bölüm Başkanı olarak,

  yaptığı görevleri takiben, Pamukbank’ın , Mc Kinsey danışmanlığında realize ettiği “..Geleceğin Bankacılığı projesi ..” kapsamında görev yaptıktan sonra,

  • 2001 – 2004 döneminde Kredi Politikaları Bölüm Başkanı olarak devam etti.
  • 2004 yılında Pamukbank & HalkBank birleşmesinde görev alan GÖĞEBAKAN,
  1. Halk Bankası AŞ de 6 yıl süreyle ;
  • Kredi Risk Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı,
  • Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı
  • Mayıs 2010 da AnadoluBank AŞ ne, Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak transfer olan GÖĞEBAKAN ,
  • Kasım 2011 de TC Ziraat Bankası AŞ Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı olarak geçiş yaparak, bankanın değişim & dönüşüm projesinin yönetiminde de aktif görev almıştır.

  Ziraat Bankasındaki görev alanına; Halk Bankasındaki görevlerine ilaveten , Bankanın Hukuk Müşavirliğinin yönetimi de eklenmiştir.

  GÖĞEBAKAN bu dönemler içinde;

  • Kredi Kayıt Bürosu (KKB ) YK Üyesi ( 2003-2004 )
  • Halk Emeklilik AŞ . YK Başkan Vekili,(2005-2010)
  • FİNTEK Finansal Teknolojileri AŞ YK Başkan Vekili, (2012-2013)
  • ZiraatBank Almanya YK Üyesi,(2012)
  • TC Ziraat Sigorta YK Üyesi,(2012-2013)
  • AzerTürk Bank YK Başkan Vekili,(2013-2014)
  • ZiraatBank Moskova YK Başkanı,(2014-2017 )
  • ZİraatBank Azerbaycan YK Başkan Vekili (2015-2016 )
  • Ziraat Finansal Kiralama AŞ YK Başkanı,(2017)
  • Ziraat Girişim Sermayesi AŞ YK Başkan Vekili (2018-2019 )
  • Ziraat Özbekistan YK Başkanı,(2018-2020)
  • Ziraat Gayrimenkul İşletme AŞ YK Üyesi(2019-2020 )
  • TBB / Risk Merkezi Yönetim Başkanı,(2016 – 2020)
  • Ziraat Bosna YK Başkanı, ( 2019 – devam)
  • Gibi finansal şirket yönetimlerinin yanı sıra ;
  • 2003 – 2010 döneminde Pamukbank & Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfı YK Başkanı,
  • 2010 – 2020 döneminde Ziraat Bankası Emekli Sandığı Vakfı YK Başkanı,

  Olarak iki önemli Sosyal Güvenlik kuruluşunda aktif görev almıştır.

  Eğitim

  • Ankara Üniversitesi- Siyasal Bilgiler Fakültesi – İktisat-1987