TMA Turkey

Anasayfa Tma Turkey Önleyici Yeniden Yapılandırma Paneli
Hedef: 2019 yılında yayınlanan Önleyici Yeniden Yapılandırma ve İflas Direktifi sonrası COVID 19'un da etkisi ile Avrupa Birliği'ne üye ülkeler de Direktif'e yakınsamak amacıyla çeşitli düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Bunların en önemlilerin bir Almanya'da 2021 yılında yürürlüğe giren müstalil İşletmelerin Stabilizasyonu ve Yeniden Yapılandırma Kanunu (StaRUG) ile diğeri Hollanda'da 2020 yılında İflas Kanunu'na dahil edilen Yeniden Yapılandırma (the Dutch Scheme) ile ilgili hususlardır. Bu panelimizde bu iki yeni düzenlemenin uygulamaları hakkında detaylı bilgiler edineceğiz.

Orhan Turan Moderatör

Ortak/Partner
KPMG Turkey

Michiel Bindels ____________

Ortak/Partner
Windt Le Grand Leeuwenburgh

Dr. Georg Bernsau ____________

Ortak/Partner
K&L Gates LLP

Dr. Öğr. Görevlisi

Anıl Köroğlu

Öğretim Görevlisi
Türk-Alman Üniversitesi