TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

[vc_row full_width=”stretch_row” gap=”20″ css_animation=”none” css=”.vc_custom_1519364359340{margin-top: 0px !important;margin-right: -15px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: -15px !important;padding-top: 53px !important;padding-bottom: 65px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1518763663115{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1519363431293{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 35px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1518766187077{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][rt_menu_style nav_menu=”uyeliksol” extra_class=”side-menu”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column css_animation=”none” width=”3/4″ css=”.vc_custom_1511243001013{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_row_inner equal_height=”yes” content_placement=”top” css=”.vc_custom_1606673379624{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 15px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1518770139416{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column_text]ÜYELİK HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • Derneğe olan tüm aidat ve diğer borçlarını zamanında ödeyen ve tüzüğe uygun hareket eden asıl üye aktif üye olarak kabul edilir.
 • Aktif üyeler, üyeliğin tüm hak ve yetkilerine sahip olarak Dernek tarafından sağlanan tüm hizmet ve imkanlardan faydalanabilirler ve Yönetim Kurulu ve komitelerinde görev almak da dahil Derneğin faaliyetlerine katılma hakkına sahiplerdir. Aktif olmayan üyeler bu hak ve yetkileri kullanamaz.
 • Üyeler aidat vermek, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 • Üyeler, üyelik koşullarını kaybetmeleri halinde bu durumu en geç 30 (otuz) gün içinde FOYDER Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

FOYDER üyeliği aşağıda gösterildiği şekillerde sona erer.

1-Kendiliğinden Sona Erme

 • Üyeliğin ölüm ile sona ermesi,
 • Üyelik için kanunda ya da tüzükte aranılan nitelikleri sonradan yitirme,
 • Dernekler Kanununda sayılan fiiller ve suçlar, Türk Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üye ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hakkında kesinleşmiş hükmü bulunanlar.

2-Üyenin İstifası

 • Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek koşuluyla FOYDER üyeliğinden ayrılabilir.

3-Üyelikten Çıkarılma

 • Derneklere üye olma hakkını yitirme ya da FOYDER ana tüzüğüne aykırı hareketten dolayı üyelikten çıkarılma,
 • Kişisel ve mesleki davranışlarıyla meslek ahlak, gelenek ve ilkelerine uymamak ve FOYDER’in saygınlığını zedeleme; FOYDER’in amaçlarına ve etik ilkelerine aykırı hareket etmek;
 • Yıllık aidat yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle yitirme,
 • FOYDER’den yetki almaksızın derneği yükümlülük ve borç altına sokma hallerinde Etik Kurulunun oluru alınarak, Yönetim Kurulunun 2/3 (üçte iki) çoğunluğunun kararı ile üyelikten çıkarılma,
 • Üyelikten çıkanlar ya da çıkarılanlar, FOYDER’in mal varlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

 • FOYDER Yönetim Kurulu, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaptıktan sonra üyelikten çıkarılmayla ilgili kararını üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alır. Alınan karar üyeye yazılı olarak bildirir.
 • Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı Genel Kurula sunulmak üzere itirazını FOYDER Yönetim Kurulu’na bildirir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar geçen sürede üye aktif üyelik hak ve imkanlarından yararlanamaz, ancak üyenin diğer hak ve yükümlülükleri itiraz sürecinde devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
 • Üyenin, Genel Kurul kararlarına karşı 1 (bir) ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteme hakkı saklıdır.
 • Ölen üyenin dışında ayrılan ya da üyeliği sona eren üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde FOYDER Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]