TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

Yıllık Zirve I 2023: Şirketler İçin Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik

 • 16 Kasım 2023
 • 13:30 ona 22:00
 • QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Konferans Salonu
 • +90 531 280 79 33

Etkinlik İçeriği

İşletmelerin yeniden yapılandırma ve dönüşüm süreci geniş perspektifler ve disiplinler ışığında ele alınacak ve Zirve’deki sunumların yanı sıra TMA’nın sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeleri ışığında reel sektörün ihtiyaç duyduğu sadece kriz dönemlerinde değil her zaman ihtiyaca cevap verebilecek bir yeniden yapılandırma ve dönüşüm yönetiminin nasıl oluşturulacağına, şirketlerimizin nasıl sürdürülebilir bir finansal ve operasyonel yapı oluşturabileceğine dönük değerlendirmeler paylaşılacaktır.

 
Etkinlik Programı

13:30-14:00 Kayıt & Networking

 

14:00-14:30 Açılış Konuşmaları

 
 • Önder YılmazYönetim Kurulu Başkanı – TMA Türkiye I FOYDER
 • Bülent Şevik, Daire Başkanı – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
 • Ahmet Can Balakİç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı – Ticaret Bakanlığı
 • Ali İhsan GüngörBaşkan Yardımcısı – Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK)

14:30-15:00 Keynote: Küresel Makro Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi

 
 • Erhan Aslanoğlu, Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi

15:00-15:15 Kahve Arası&Networking

 

15:15-16:15 1. Panel Şirketler İçin Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik-Karşılaşılan Sorunlar

 
 1. Şirketler finansal ve operasyonel verimsizliklerle neden karşılaşır?
 2. Şirketlerin verimsizlik noktalarının erken tespiti (erken uyarı) ne kadar mümkündür?
 3. Finansal ve operasyonel verimsizliklerin yönetimine ilişkin çözüm önerileri nelerdir?
 4. Bu tür problemlerle karşılaşan şirketlerde yönetim problemleri, perspektifleri nelerdir?
 • Şeref Oğuz, Yayın Kurulu Başkanı – Ekonomim Gazetesi – Moderatör
 • Cem Taner, Genel Müdür Yardımcısı – Odea Bank A.Ş
 • Orçun MakalŞirket Ortağı- E&Y Türkiye
 • Kaan Kiziroğlu, Yönetici Ortak – Servo Capital Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

16:15-17:15 2. Panel Yapılandırma Süreçleri- Mevcut Yapı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 1. Mevcut durumda uygulama süresi biten FYY ile bireysel veya toplu yeniden yapılandırma süreçlerinin yeterliliği nedir?
 2. Mahkeme içi bir yapılandırma aracı olarak konkordato kendinden bekleneni tam verebiliyor mu? Borçlu ve alacaklı dengesi korunabiliyor mu?
 3. Reel sektör şirketlerimiz bu süreçlerin işleyişinden ve sonuçlarından ne kadar mutludur? Kendilerine düşen görevler nelerdir?
 4. Finans sistemenin bu tür sorunların çözülmesinde nasıl bir katkısı olabilir? Şirketlerimizin yapması gerekenler nelerdir?
 • Açıl Sezen, Genel Yayın Yönetmeni – BloombergHT – Moderatör
 • İsmail Işık, Genel Müdür Yardımcısı- QNB Finansbank A.Ş.
 • Hamdi Say, Avukat – Say Hukuk Bürosu
 • Özgür Saygı, Kurucu Ortak CFO Finansal Hizmetler A Ş

17.15-17.30 Kahve Arası&Networking

 

17:30-18:30 3. Panel Şirketler İçin Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik-Yeni Yaklaşımlar

 
 1. Önleyici yeniden yapılandırma süreci nasıl işletilebilir, mahkeme dışında FYY benzeri ve belki de tüm alacakları kapsayan bir yapılandırma bakış açısı mümkün mü? Uluslararası uygulamalar nelerdir?
 2. Şirketlerin yapılandırılmasında, yetkin yapılandırma profesyonellerinin ne tür özellikleri olması faydalı sonuçlar doğurur?
 3. Şirketlerin yapılandırılmasında ve finans sektörünün borçlarının menkul kıymetleştirilmesinde yeni yöntemler nelerdir?
 4. Küresel ölçekte sürdürülebilirlik farkındalığının günden güne artması ekonomik aktiviteyi nasıl etkiliyor? ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) uygulamaları şirketlerin finansal ve operasyonel sürdürülebilirliği açısından hangi avantajları sağlamaktadır?
 • İnanç Sözer, Ekonomist, Stratejist, Danışman – Virtus Glocal Consulting – Moderatör
 • Sinan Sözer, Genel Müdür Yardımcısı – Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. (Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi)
 • Önder Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı – TMA Türkiye I FOYDER
 • Kemaleddin Dilbaz, Pera ESG / Genel Müdür

18.30-19.00 – Keynote: İş Geliştirme Odaklı Networking Dinamikleri

 
 • Erdal Uzunoğlu, İlişki Ağları Eğitmeni

19:00-21:00 Resepsiyon 

Moderatörler Alfabetik sırayla

Açıl Sezen

Genel Yayın Yönetmeni I BloombergHT 

İnanç Sözer 

Ekonomist, Stratejist, Danışman I Virtus Glocal Consulting 

Şeref Oğuz

Yayın Kurulu Başkanı I Ekonomim Gazetesi 

Konuşmacılar Alfabetik sırayla

Ahmet Can Balak

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı I Ticaret Bakanlığı

Ali İhsan Güngör

Başkan Yardımcısı I Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK)

Bülent Şevik

Daire Başkanı  I  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Cem Taner

Genel Müdür Yardımcısı I Odea Bank A.Ş

Erdal Uzunoğlu 

İlişki Ağları Eğitmeni

Erhan Aslanoğlu

Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi

Hamdi Say

Avukat I Say Hukuk Bürosu

Kaan Kiziroğlu

Yönetici Ortak I Servo Capital Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Kemaleddin Dilbaz 

Pera ESG I Genel Müdür

Orçun Makal

Şirket Ortağı I E&Y Türkiye

Önder Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı

TMA Türkiye I FOYDER

İsmail Işık

Genel Müdür Yardımcısı I QNB Finansbank A.Ş.

Özgür Saygı

Kurucu Ortak CFO Finansal Hizmetler A Ş

Sinan Sözer

Genel Müdür Yardımcısı I Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. (Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi)

Ana Sponsorumuz

Altın Sponsorlarımız

Gümüş Sponsorlarımız

Medya Partnerlerimi