TMA TURKEY I FOYDER

  • İSTANBUL
  • info@tma-turkey.org
  • +90 531 280 79 33

Konkordato Raporu I 2018 ve Sonrası

Ülkemizde finansal açıdan sıkıntıya giren ve tasfiye sürecine giren işletmeler için mahkeme içi bir tasfiye süreci olarak öncelikle “iflasın ertelenmesi” müessesi bulunurken 2018 yılının son çeyreğinde yine mahkeme içi bir yapılandırma ve tasfiye süreci olarak “konkordato” uygulaması yürürlüğe girmiştir. 

Firmaların 2018 sonrası dönemde konkordato başvuru sayılarının gelişimini takip eden bu tablo esasen ülkemizdeki mahkeme içi bir yapılandırma-tasfiye süreci olan Konkordatoya başvuran işletmelerin sayısındaki gelişimi yanı sıra bir yönüyle ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin finansal ve operasyonel sağlıkları ile ilgili de bir fikir vermektedir. Özellikle 2018’de yüksek sayılara ulaşan konkordato başvuruları 2019 yılında belli bir süre daha yüksek seyretmiş ve sonrasında ekonomide yaşanan gelişmelerle paralel azalış gösterdiği görülmektedir. 

Diğer taraftan, ülkemiz ekonomisinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, son zamanlarda, konkordato başvurularında belirgin bir artış görüyoruz.

Derneğimizin Crede Veri Sistemleri ile birlikte oluşturduğumuz bu grafikle şirketlerimizin finansal ve operasyonel sağlıkları ve gelişimlerine ilişkin üyelerimize ve paydaşlarımıza bir öngörü sağlamak amaçlıdır.

Önemli Not:

İlan olunan mahkeme kararlarında eksikler görülmesi nedeniyle, TOBB verilerini kullanma yönünde bir değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik sonucunda, 2018 yılı Mart ayından bugüne kadar yayınladığımız tüm konkordato verileri Haziran 2024 tarihi itibari ile güncellenmiştir.

Bu sayede güncellenen veriler, daha doğru ve tutarlı bilgiler sağlayacaktır.

Veriler Crede Veri Servisleri sponsorluğu ile yayınlanmaktadır

Vizyonumuz

Reel ve finansal sektörümüzün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli ve etik ilkelere uyumlu profesyonellerce çözüm sunmaktır.

Misyonumuz

Şirket dönüşümü ve yeniden yapılandırma alanında daha yüksek standartların ve yöntemlerin uygulanmasını teşvik ederek finansal sektörün, kredi geri dönüş sorunu yaşayan işletmelerinin borç geri ödeme kabiliyetlerini geliştirmek suretiyle aktif kalitesine olumlu katkı yapabilmek, Uluslararası uygulamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ve dönüşüm uygulamalarının ve ülkemizdeki hukuki alt yapısının gelişimine katkıda bulunmak, ve reel sektör işletmelerinin finansal, operasyonel yapılanma ve dönüşüm ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamaktır.