TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

Faaliyet Raporu I 2021-2023

Faaliyet raporunu PDF olarak indirebilirsiniz

1. 2021-2023 Faaliyetlerimizden Kesitler

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği’nin (FOYDER) fikirsel olarak kurulma çalışmaları 2020 yılı Haziran ayında başlamış olup, nihayet 9 kurucu üyemizin iştiraki ile 17 Kasım 2020 tarihinde kuruluş evrakları Sivil Toplumla İlişkiler İstanbul İl Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Pandemi şartlarında bir kısım aksaklıklar yaşansa da Kurucu üyelerimizin gayreti ile hızlı bir şekilde süreç tamamlanmış ve Derneğimiz 2021 yılı Ocak ayı başında faaliyetlerine başlamıştır

Temel hedeflerimiz çerçevesinde 2021-23 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz aşağıda özetlenmiştir.

A. Önleyici Yeniden Yapılandırma Önerimiz

İlk genel kurulumuz sonrası üyelerimizle yaptığımız arama toplantımız sonrası ülkemizde uygulama alanı bulan Finansal Alacakların Yeniden Yapılandırılması (FYY) ve Konkordato dışı yapılandırma uygulamaları araştırılmıştır. 

 

“2021 yılı içinde sadece Almanya değil, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere pandemi sonrası olası NPL artışını engellemeye dönük, AB Direktifine uygun gelişmelerin yaşandığı müşahade edilmiştir. Mevcut yapılarına ilaveler yapıldığı gözlemlenmiştir. 

 

AB Direktifi ile Almanya, Hollanda ve İngiltere’nin yeni uygulamaları incelenerek, ülkemize yönelik bir önleyici yeniden yapılandırma önerisi oluşturulmuştur. Daha sonra, BDDK yönetimi ve profesyonelleriyle ve TBB nezdinde banka profesyonellerimizle paylaşılmıştır. Devam eden süreçte her ne kadar NPL oranlarının düşük seviyesi nedeniyle önemli bir gelişim sağlanamasada ilerleyen süreçte AB direktifini baz alan birçok ülkede uygulama alanı bulan mahkeme dışı ve mahkeme içi yapılandırma süreçlerini içinde barındıran hibrit bir bakış açısı sunan “şirketler için önleyici ve iyileştirici yapılandırma” önerimizin ülkemizde tekil bir kanun olarak uygulama alanı bulacağına olan inancımız devam etmektedir. 

B. Sertifikasyon Sürecinin Tasarlanması

Reel ve finansal sektörümüzün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli profesyonellerce çözüm sunma vizyonumuzla öncelikle TMA ve diğer ülke uygulamaları ile ilgili görüşmeler ve çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, TMA Global, Avrupa’da uygulanan sertifikasyon süreci (EACTP), TMA Güney Afrika, TMA İngiltere uygulamaları ile Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya ve İspanya’da yapılandırma süreçlerinde görev alan profesyonellerin özellikleri ve ülke uygulamaları hakkında görüşmeler yapılmıştır. Aynı zamanda ülkemizde SPL, Mesleki Yeterlilik Kurumu gibi kurumlarla faaliyetleri hakkında bilgi alınmıştır. Ayrıca, TBB nezdinde mevcut bankacılarımızla istişare ederek BDDK rehberleri sonrasında bankalarda yeniden yapılandırılan “alacak çözümleme merkezi”nde çalışan profesyonellerimizin eğitim ve uygulama ihtiyaçları anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Netice itibarıyla, TMA Global markası altında Certified Turnaround Professionals (CTP) ve Certified Turnaround Analyst (CTA) sertifikalarının TMA Avrupa (EACTP) ve TMA Güney Afrika’da olduğu gibi bir üniversite ile işbirliği yapılarak kendi uhdemizde verilmesi için çalışmaları başlattık. Öncelikle eğitim metaryallari olarak TMA Globa’in bize temin ettiği uygulamaya dönük olarak hazırlanan Finans ve Yönetim kitapları Türkçe’ye çevirileri yapıldı. Hukuk alanı daha çok yerel uygulamaları yansıttığı için şimdilik belirli kitapların referans verilmesine karar verildi. 

Sertifikasyon sürecinin takibi için TMA Global kuralları çerçevesinde Sertifikasyon Politikamızı uygulamaya koyduk. Bu çerçevede Sertifikasyon Gözetim Komitesi’ni oluşturduk. Ayrıca Standartlar Alt Komitesi ve Eğitim Alt Komitesi üyelerimizi belirledik. 

TMA ile yapılacak sertifikasyon ile ilgili sözleşme çerçevesinde CTP ve CTA isimleri ile sertifikasyon vermeye en kısa sürede başlıyoruz.

C. Yerel ve Uluslararası İlişkilerin Geliştirilmesi ve Diğer Faaliyetlerimiz

Üye sayımızın artırılması, ulusal ve ulusalararası arenada Derneğimizin tanıtımının sağlanması, üyelerimizin ve sektör çalışanların çeşitli konulardaki farkındalığının artırılması, sosya medyada daha çok görünür olabilmek için birçok çalışma dönem içerisinde yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda, bu faaliyetlerimize ilişkin istatistiki veriler sunulmuştur.

 

i.  Üyelerimize İlişkin Gelişmeler: 

Faaliyetlerimize başladığımız tarihten itibaren üye sayımızı nitelikli bir şekilde artmasına önem verdik. Dokuz kurucu üyemizle başladığımız bu yolculuk ilk genel kurulumuz olan 22 Mart 2021 tarihine kadar yaklaşık 40 üyeye ulaştık. Yıllara göre yeni üye edinim sürecimiz yukarıdaki tabloda verilmiştir. 2023 yılsonu itibarıyla toplam 71 Gerçek Üyemiz, 6 Kurumsal Üyemiz bulunmakta olup 2024 yılında genç profesyonelerimiz ve aktif bankacı üyelerimizin sayısını artırmak için üyelik aidatlarımızda farklılaşmaya gidilmiştir. Üye sayımızın artırılması ve vizyonumuz çerçevesinde yeni katılımlarla gücümüzün artması son derece önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, faaliyetlerimiz yanı sıra, sosyal medya mecralarında görünürlüğümüzün artması önem arz etmektedir. Derneğimizin YouTube sayfası faaliyete geçirilerek organize ettiğimiz panel ve zirve programlarımız sayfamızda yayınlanmaktadır. 

Diğer taraftan, Derneğimizin en önem verdiği sosyal ağ olan LinkedIn sayfasını aktif olarak kullanıyoruz, takipçi sayımızın artırılması için gerekli aksiyonları alıyoruz.


    1.  
    2. ii. Toplantı, Panel ve Zirvelerimiz: 
    3. İkincisini düzenlediğimiz zirve programlarımız, ihtiyaca göre organize ettiğimiz panellerimiz, kahvaltı programlarımız, pandemi sürecinde başlattığımız sonrasında askıya aldığımız meslek sohbetlerimizle Derneğimizin vizyonu ve misyonu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

      

     Yukarıdaki tabloda da verildiği üzere, 2021 yılında genel kurulumuzu, arama toplantımızı ve Ege Cansen ile başlattığımız sekiz adet online meslek sohbet programımızı icra ettik.  

      

     2022 Mart sonunda ilk Yıllık Zirve’mizi Borsa İstanbul Konferans Salonu’nda hem fiziksel hem de online olarak, zengin konu başlıkları ve saygın 

     panelistlerimizle, çok sayıda katılımcımızla organize etmenin haklı gururunu yaşadık.

      

     2022 yılı içerisinde 14 adet meslek sohbeti organize ederken 17 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye, Almanya ve Hollanda’dan konunun uzmanı konuklarımızla, “Önleyici Yeniden Yapılandırma Uygulamaları” konulu online panelimizi gerçekleştirdik.

   1.  
   2. 2022 Aralık ayında “Finansal Alacakların, Sermaye Piyasası Araçlarıyla Bilanço Dışına Çıkarılma Yöntemleri” konulu panelimizi konusunun uzmanı panelistlerimizle fiziki olarak kurumsal üyemiz Esin Avukatlık Ortaklığı konferans salonunda gerçekleştirdik.   Bu tür sermaye piyasası araçlarının ihtiyaç halinde nasıl uygulanabileceğini, mevcut düzenlemelerin piyasa şartlarına uygunluğunu ve varsa daha etkin işlemeleri için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerini tartıştık. 
   1.  
   2. 2023 yılını ‘’2023’te Dünya ve Türkiye Ekonomisi Mevcut Durum ve Beklentiler’’ konulu online programımızla başlattık. 

     

    27 Nisan 2023 tarihinde ‘’Önleyici Yeniden Yapılandırma Çerçevesinde Sorunlu Alacak Çözümleme Rehberi’’ konulu ilk panelimizi Yapı Kredi Bankası Konferans salonunda organize ettik, bankacılık ve ilişkili sektörlerden çok sayıda katılımcı oldu.

 

6 Mayıs 2023 tarihinde kahvaltı eşliğinde ‘’Şirketlerin Yeniden yapılandırılması FYY Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler’’ konulu ikinci panelimizi organize ettik.  FYY ile ilgili panel sonrası hazırladığımız çalışma ilgili kamu otoriteleri ile birlik ve bankalarımızın üst yönetimlerine iletilmiştir.

 

 

 

6 Kasım ortasında “Şirketler İçin Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik” temalı ikinci Yıllık Zirve’mizi fiziksel olarak zengin konu başlıkları ve saygın panelistlerimizle, çok sayıda katılımcımızla icra ettik.

 

 

iii. Uluslararası Faaliyetlerimiz: 

En önemli hedefimiz olan Turnaround Management Association (TMA Global) ile iletişime geçilerek TMA Global’in Türkiye Chapter’ı olmak üzere gerekli yapıyı oluşturduk. Bilindiği üzere, TMA Şikago merkezli başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere farklı kıtalarda chapterları üzerinden 10.000 üzerinde yapılandırma profesyoneli üyesi bulunan önemli bir uluslararası kuruluştur. Kanada, Avustralya, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İsviçre, Güney Afrika, Hindistan, Japonya ve diğer chapterları bulunmaktadır. FOYDER olarak 29.04.2021 tarihinde nihai sözleşmemizi imzalayarak biz de TMA Türkiye Chapter’ı olduk. Yönetim Kurulu  Başkanımız Önder Yilmaz TMA Global Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi ve Chapter Başkanları Komitesi üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca, 2023 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Çağlar Oray, TMA Europe’un yönetim komitesinde oy hakkı olmayan üyesi (Ex-Officio Member) olarak görev almaya başlamıştır. 

 

Pandemi sonrası fiziki toplantıların yeniden başlaması ile birlikte 2022 Haziran ayında ilk kez TMA Global, TMA Europe ve TMA İspanya’nın birlikte İspanya/Madrid’te organize ettikleri zirveye üç yönetim kurulu üyemizle katılım sağladık, ülkemizi ve Derneğimizi tanıtma imkanı bulduk. 

 

2022 Eylül ayında Romanya/Bükreş’te TMA Europe ve TMA Romanya’nın organize ettiği zirveye Başkan Yardımcımız Önder Yılmaz, panelist olarak katılım sağladı. 

 

Yine 2023 yılında Almanya/Hamburg’da TMA Global, TMA Europe ve TMA Almanya’nın birlikte organize ettiği sempozyum ve zirveye Başkan ve iki yönetim kurulu üyemiz katılım sağlamıştır.  

 

2023 yılı Eylül ayında TMA Avrupa ve TMA İsviçre’nin İsviçre/Zürih’te organize ettiği zirveye Başkanımız panelist olarak ve bir yönetim kurulu üyemizle katılım sağlanmıştır. 

Bu toplantılarda genel olarak Türkiye’deki yatırım fırsatları başta olmak üzere Derneğimiz ve yapılandırma faaliyetleri ile ilgili sorulara cevap verilmiş ve görüşlerimiz paylaşılmıştır.

 
      1.  

 

iv. Diğer Faliyetlerimiz:

 

Derneğimizin temel genel gelir kaynağı üye giriş aidatları ve yıllık aidatlarıdır. Zaman zaman bağışlarımız olsa da önemli bir tutara erişmemiştir. Yıllık genel yönetim giderleri yanı sıra, TMA Global üyelik ödemesi, asistanımıza yaptığımız ödemeler, dijital hizmetler için yapılan ödemeler en önemli ödemlerimiz arasındadır. 

 

2022 yılında ilk zirvemizin organizasyonu sürecinde ayrıca, iktisadi işletmemizi FOYDER Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.’yi kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyete geçirdik. Bu süreçte sponsorlarımızla yapılan sözleşmeler ve zirve organizasyon giderlerinin yönetimini FOYDER A.Ş.’miz üzerinden gerçekleştirmiş olduk. 

 

Bu süreçte 2023 yılı Mayıs ayında yarı zamanlı olarak asistanımız göreve başlamıştır. Faaliyet alanlarımızın gelişmesi ile birlikte ilave tam zamanlı destek sunan çalışanlarımıza olan ihtiyacımız planlanmaktadır.  

    1.  

FOYDER’in Gelecek Vizyonu – 2024 ve Sonrası

FOYDER’in gelecek vizyonu çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir. 

 

Önleyici yeniden yapılandırma önerimizi her platformda gündeme getirerek finansal ve operasyonel yapılandırma süreçlerine dair yasal altyapı ihtiyaçlarına ve uygulama 

aksaklıklarına farkındalık oluşturmak suretiyle, daha etkin ve verimli sonuçlar alınmasına çaba göstermeye devam edilecektir.

 

Uluslararası uygulamalarda da görüldüğü üzere; hem finansal hem de operasyonel yeniden yapılandırma süreçlerinde bu konuları meslek edinmiş bankacı, avukat, mali müşavir, yeminli mali müşavir, finans uzmanı ve benzeri faaliyetlerde görev alan Dönüşüm Yönetimi 

Profesyonelleri veya Yeniden Yapılandırma Uzmanları / Profesyonelleri’nin önemli ve kritik 

görevler icra ettiği görülmektedir. Dolayısıyla bu faaliyetlerin ülkemizde yerleşmesi, 

farkındalığının artırılması ve nihayet bir meslek olarak toplum ve paydaşlar nezdinde itibar görmesi önem arz etmektedir.

 

TMA Türkiye’nin farklı TMA Chapter’lar ile olan işbirliğinin artması neticesinde; farklı ülkelerdeki finansal ve operasyonel yapılandırma uygulamalarına ilişkin bilgi birikimini artırma imkanı sağlanmaktadır. Diğer ülkeler nezdindeki iyi uygulamaların ülkemize uyarlanması ve bu coğrafyada sağlam bir yapı oluşturabilmiş ülkemiz insanının yaklaşımları ile birleştirilmesi suretiyle daha etkin ve verimli bir altyapının oluşturulabileceğine inancımız tamdır. 

 

En kısa sürede, hukuki düzenlemelerimizin FOYDER’in vereceği sertifikalı finansal ve operasyonel yapılandırma profesyonellerini tanıyacağı bir sistemin oluşması, gelişmesi ve nihayet kabul görmesi bizim en önemli gelecek tasavvurlarımız arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, finansal ve operasyonel profesyonellerinin mesleki etkinliğini artırıcı eğitim faaliyetlerine devam edilirken mesleğin uluslararası profesyonellik ilke ve standartlarında yürütülmesi için sertifikasyon sürecine başlanacaktır.

2024 yılı ve sonrasında yürütülmesi planlanan çalışmalar;

1  FOYDER’in amaçları ile ilgili olarak kamuoyu ile iletişimin devam ettirilmesi

2  Kamu tarafındaki paydaşlarımız ile (Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK vb), Finansal sektör paydaşlarımız ile (TBB, TKBB, FKB, VYŞ Derneği vb), reel sektör çatı örgütleri paydaşlarımız ile (Sanayi ve Ticaret Odaları, TOBB, TÜSİAD, TÜRKONFED, MÜSİAD, vb) FOYDER amaçlarının paylaşılarak gerekli kamuoyunun oluşturulması sürecine devam edilmesi,

3  Yapılandırma imkanı kalmayan işletmelerin tasfiyesine ilişkin süre, maliyet ve etkinliğin artırılmasına ilişkin uluslararası en iyi uygulamaları araştırıp yine paydaşlar ile iletişiminin yapılması,

4  TMA Europe ve diğer ülke TMA’ları ile iletişimin artırılarak sürdürülmesi,

5  Üye sayımızın artırılmasına ilişkin tanıtım ve üye edinme faaliyetlerine devam edilmesi,

6  İhtiyaca göre sabit bir ofis oluşturmanın ve çalışan istihdamının değerlendirilerek gerekli aksiyonların alınması,

7  Her yıl mümkün olduğunca yurtiçi ve yurtdışı katılımcıların katılımı ile ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, konferans ve benzeri programlar düzenlenmesine devam edilmesi,

8  İkincisini düzenlediğimiz zirve programımızın aksamadan her yıl düzenlenmesine devam edilmesi,

9 Sertifikasyon dışında yapılandırma profesyonellerine veya şirket yötecilerine yönelik eğitim programlarının  organize edilmesi,

İlk Genel Kurul’umuz sonrası bu güne kadar yaşanan süreç ve 2024 yılı sonrasına ilişkin olarak sunmuş olduğumuz planlarımızı bu çalışma ile siz saygıdeğer FOYDER üyelerimizin değerli takdir ve değerlendirmelerine sunarız.

 

Yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerimizden kareler

2022 Yıllık Zirvemizden kareler

2023 Yıllık Zirvemizden kareler