Hızlı İletişim

  ÖNDER YILMAZ

  Odeabank A.Ş. Direktör (Genel Sekreter) http://linkedin.com/in/onder-yilmaz-ms-in-finance-b8b2226b

  ÖNDER YILMAZ

  Biyografi

  Odea Bank A.Ş.’de Nisan 2022’den itibaren Mevzuat Uyum Direktörü olarak görev yapmaktadır. Banka’nın, Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri, TCMB Düzenlemeleri ve Kara Paranın Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Yükümlülüklerine Uyum Programına İlişkin Yönetmelik ile öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gerekli tüm görevleri ifa etmektedir. Diğer taraftan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Ayrıca, Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği (FOYDER) – Turnaround Management Association (TMA Türkiye) kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı ve Bankalar Yemimli Murakıpları Vakfı yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır.

  Kariyerine 2005-2006 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı’nda Milli Emlak Denetmen Yardımcısı olarak başlamıştır.

  2006 Aralık-2020 Mayıs arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) sırasıyla Bankalar Yeminli Murakıbı, Başkan Danışmanı, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Daire Başkanı, Denetim IV Dairesi (Gözetim) Daire Başkanı görev yapmıştır. Farklı büyüklükteki bir çok banka ve banka dışı kurumun denetiminde görev almış olup, son dört yılında Kurumun üst düzey politikalarının oluşturulması ve dış iletişiminde önemli görevler ifa etmiştir.

  2020 Mayıs-2022 Nisan arasında Odeabank A.Ş’de Genel Sekreter olarak görev almış olup, başta bankanın sürdürülebilirlik (ESG) sürecinin oluşturulması ve ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nun hazırlanması sürecininin koordine edilmesi başta olmak üzere bir çok projeye katkı sunmuştur.

  2004 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, 2015 yılında Boston Üniversitesi Metropolitan College-Finans Bölümü’nde yüksek lisans ve 2017 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık Bölümü’nde tezli yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Banka Dışı Finansal Kurumlar ve Muhasebe Uygulamaları (Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri) adlı kitabı bulunmaktadır.

   

  Uzmanlık Alanları

  • 2022 Mayıs- Halen- Odeabank A.Ş.- Direktör/Mevzuat ve Uyum
  • 2020 Mayıs- 2022 Nisan- Odeabank A.Ş.- Direktör/Genel Sekreter
  • 2016-2020 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)- Denetim IV (Gözetim) Daire Başkanı
  • 2016 Temmuz- 2018 Ekim- BDDK- Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Daire Başkanı
  • 2015 Kasım-2020- BDDK- Başkan Danışmanı
  • 2006 Aralık–2015 Kasım- BDDK- Bankalar Yeminli Murakıbı

  Eğitim

  • Marmara Üniversitesi- Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü- Bankacılık Tezli Yüksek Lisans-2017
  • Boston Üniversitesi- Finans-Yüksek Lisans-2015
  • İstanbul Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi- Uluslararası İlişkiler-2004