Hızlı İletişim

  DURMUŞ ALİ KUZU

  QNB Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

  DURMUŞ ALİ KUZU

  Biyografi

  2016 yılından bu yana Qnb Finansbank Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. Kuzu aynı yıl içinde iç sistemler, risk yönetimi, uyum ve iç kontrol birimlerinin bağlı olduğu Banka Denetim Komitesi üyeliğine atanmıştır. Kariyerine 1996 yılında Vakıfbank’da Kredi Analisti olarak başlamış, çeşitli sektör ve firmalar nezdinde ticari ve kurumsal kredi incelemeleri yaparak tahsis önerilerinde bulunmuş, kredi riskinin ölçülmesi, izlenmesi ve yönetimi konularında çalışmıştır. T. Emlak Bankasında Müfettiş olarak çalıştığı 1997-1999 yılları arasında çeşitli şubelerin, servis, faaliyet, risk ve uygunluk denetimini yapmış, bölge ve genel müdürlük birimleri nezdinde süreç ve özel denetimlerinde bulunmuştur. Hazine Müsteşarlığı ve kuruluşundan itibaren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) Bankalar Yemimli Murakıbı olarak çalışmış, çok sayıda banka ile leasing, factoring ve diğer finansal şirketlerin mali bünye ve faaliyet denetimlerinde bulunmuştur. Koordinatörlük, grup başkanlığı görevlerini icra ettiği BDDK’ya Uygulamadan ve Denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Finansal riskler ve diğer risklerin ölçülmesi, risk matrislerinin hazırlanması, risk odaklı perspektiften denetim ve uygulamalar konusunda, Basel Committee (BC) düzenleme ve tavsiyelerine uygun olarak üçlü hat çerçevesinin kurulması, uygulanması ve etkinliğinin sağlanması konularında tecrübeler kazanmıştır. Kariyerinde, BC ilke ve düzenlemerine uygun denetim-uygulama projesi olmak üzere, tek düzen hesap planlarının oluşturulması, bankacılık kanunları ve mevzuatının geliştirilmesi, kamu gözetimi bağımsız denetim sisteminin gözetimi ve uygulaması gibi çeşitli proje ve çalışmalarda bulunmuştur. Bankaların devir, birleşme ve tasfiyesi, finansal kuruluşlara lisans verilmesi, kredilerin IFRS9 kapsamında denetimi ve sınıflandırılması, sermaye yeterliliği, mevduat ve hazine işlemleri olmak üzere bankacılık faaliyetleri ve süreçleri, bilanço ve varlık yönetimi, kurumsallaşma ve organizasyon, yapılandırma ve dönüşüm, bankaların ve diğer finansal kurumların rehabilitasyonu, bilgi teknolojilerinin yönetimi, risk yönetimi, uyum, iç denetim, kredi portföylerinin ve ticari-kurumsal kredi analizleri ile IFRS ve diğer muhasebe standartlarının uygulanması alanlarında detaylı pek çok inceleme ve çalışmada bulunarak önemli deneyimlere sahip olmuştur. Dr. Kuzu, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Muhasebe standartlarının ülkemize kazandırılması, uygulanmasında ve gözetiminde çalışmalar yaptığı Kamu Gözetimi Kurumunda bağımsız denetimin gözetimi ve bilgi sistemleri iş birimlerini kurmuş ve bunların daire başkanı olarak olarak yöneticiliğini de yapmıştır.
  1996 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nü bitiren Dr. Kuzu, 2008 yılında Amerika’da Illinois Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans eğitimini ve 2018 yılında Başkent Üniversitesi’nde Muhasebe- Finansman alanında “Kredi Hacmini Belirleyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması” başlıklı tezini savunarak doktorasını tamamlamıştır. Bugüne kadar, ulusal ve uluslararası pek çok komitede görev alan Dr. Kuzu, BASEL ve FSB Bankacılık Komiteleri’nde Üye Ülke Temsilcisi görevini üstlenmiş, ülke FSAP koordinatörlüğü yapmış, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli ülkelerin bankacılık-finans sektöründeki düzenleme ve denetim uygulamaları hakkında çalışmalarda bulunmuş, muhtelif seminerlere ve konferanslara iştirak etmiş, kitap çalışmalarının yanısıra çeşitli dergilerde ve konferanslarda makaleleri ve tebliğleri yayımlamış ve üniversitelerde dersler vermiştir. Halen TMA Turkey ve Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfında yönetim Kurulu üyesidir.

  Eğitim

  • Başkent Üniversitesi- Muhasebe-Finansman- Doktora- 2018 (kredi hacmi ve belirleyenleri üzerine hazırladığı tezini savunarak yılında alanında doktorasını tamamlamıştır.)
  • Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi-USA- İşletme Yüksek Lisans – 2008
  • Ankara Üniversitesi- Siyasal Bilgiler Fakültesi- İşletme Bölümü- 1996