Hızlı İletişim

  CEVDET ERKANLI

  Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Danışman

  CEVDET ERKANLI

  Biyografi

  Cevdet ERKANLI, 2002 yılından beri kurucusu olduğu Tek Finansal Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti (TEKFINANS) çatısı altında çalışmalarını sürdürmektedir. TEKFİNANS ’dan hemen sonra Türkiye’deki sorunlu kredilerle ilgili ilk çözümleme şirketini, Aktif Çözümleme Finansal Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri Şti Ltd. (ARAMS) adıyla kurmuş, bu şirket TMSF’nin ilk NPL ihalesi için Deutsche Bank London’a danışmanlık yapmıştır. Sorunlu krediler ve yeniden yapılandırmalar konusundaki çalışmalarını sürdürürken, 2013 yılında kurulan Vera Varlık Yönetim A.Ş.’nde ve geçen yıl faaliyetlerine başlayan Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.’nde kurucu ortak olarak, başkanlık görevini üstlenmiştir. Bunların yanısıra, halihazırda bazı sanayi şirketlerinin de yönetim kurullarında görevlidir.

  Başta sorunlu krediler ve donuklaşmış ( distressed assets) varlıkların çözümü olmak üzere, Şirketlerin yeniden yapılanmasına ilişkin yönetim ve danışmanlık hizmetlerinde önemli bir deneyim sahibidir.

  Tekfinans Ltd.’yi kurmadan önce, BDDK Başkan Yardımcısı sıfatıyla o dönemde BDDK bünyesinde yer alan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’unda , Fonun onunla birlikte kurulan iştirakler ve gayrimenkul departmanlarını yönetmiştir.

  Erkanlı, görev süresi boyunca yurt dışı bankacılık operasyonları, aracılık hizmetleri, leasing, faktöring, BT hizmetleri, kablo TV hizmetleri, imalat, tekstil dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan 125 şirketin yönetim, pazarlama ve satışından sorumluydu. Ekibi, 2001 krizinin etkilerine rağmen, 300 milyon USD’lik toplam beklenen geri kazanım değerinin neredeyse %80’ini oluşturan yönetim altındaki varlıkların yarısından fazlasını yedi ay içinde elden çıkarmayı başarmıştır. Ayrıca, bu varlıkların yanı sıra, yaklaşık 3.000 mülkten oluşan TMSF’nin devasa gayrimenkul portföyünün yaklaşık 700 parçası da bu süre içinde eritilmiştir.

  Bundan önce, TMSF tarafından yönetilen Egebank’ın ve sonrasında bir köprü banka olan Sümerbank’ın CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve Sümerbank çatısı altında TMSF bünyesine aktarılan (Sümerbank, Egebank, Yaşarbank, Bank Kapital, Yurtbank ve Ulusalbank) altı bankanın hukuken ve fiziken birleşmesini 20 gün içinde bitirip, 5 ay sonra birleşmenin her açıdan tamamlanmasının ardından birleşen kuruluşun Oyakbank’a satılarak Türk finans piyasaları tarihinde ilk büyük banka birleşmesini sağlamıştır.

  1994-1997 yılları arasında Kentbank CFO ve CAO’su olan Erkanlı, 1997-1999 yılları arasında da Kentbank’ın CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Özel sektör kariyerinden önce, 1987-1994 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ve Murakıbı olarak çalışmıştır.

  1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Erkanlı ilaveten Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi lisansına sahiptir.

  Eğitim

  • Ankara Üniversitesi- Siyasal Bilgiler Fakültesi- İşletme- 1984