TMA Turkey

Anasayfa Basın Açıklaması ve Duyurular

 

FOYDER

GENEL KURUL TOPLANTISI BASIN AÇIKLAMASI

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği (FOYDER), ilk olağan genel kurul toplantısını 22 Mart 2021 (Pazartesi) tarihinde Dedeman İstanbul Otel’de gerçekleştirmiştir. Derneğin ilk olağan genel kurul toplantısı olması münasebetiyle üyelerinin büyük çoğunluğunun fiziken katılım sağladığı toplantıda önemli kararlar alınmasının yanı sıra yeni dönemdeki Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Etik Kurul üyelerine ilişkin asil ve yedek üye seçimleri gerçekleştirilmiştir.

 

Yönetim Kuruluna Seçilen Asil Üyeler Yönetim Kuruluna Seçilen Yedek Üyeler
AHMET YUM İRFAN BAŞAK
DURMUŞ ALİ KUZU CEMİL ÖZDEMİR
HASAN TENGİZ ORHAN TURAN
M. CENGİZ GÖĞEBAKAN ÇAĞLAR MEHMET TALAT ORAY
ÖNDER YİLMAZ MUSTAFA KALDIRIMOĞLU
ÖZGÜR SAYGI FATİH AYDOĞAN
YURDAKUL ÖZDOĞAN KÜÇÜK AHMET ORTATEPE
Denetim Kuruluna Seçilen Asil Üyeler Denetim Kuruluna Seçilen Yedek  Üyeler
ATİLLA SÜTGÖL BÜLENT GÖRER
MEHMET ÖNER DOĞAN ARGUN
VEYSEL SUNMAN NİHAT EMLİK
Etik Kuruluna Seçilen Asil Üyeler Etik Kuruluna Seçilen Yedek Üyeler
AHMET İLERİGELEN MAHMUT ÖZMEN
CEVDET ERKANLI AZİZ AHMET KACAR
İSMAİL IŞIK ÖZLEM AYTEKİN

 

Diğer taraftan Genel Kurul’da, FOYDER’in Turnaround Management Association (TMA Global) ile işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin TMA Global üyeliği  için yürütülen çalışmaların Yönetim Kurulu’nca neticelendirilerek en kısa sürede TMA Turkey Chapter’ının faaliyetlerine başlaması ve diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

Bu çerçevede, faaliyetlerine 6 Ocak 2021 tarihinde başlamış olan ve ilk Olağan Genel Kurulu’nu başarı ile gerçekleştiren FOYDER’in amaçlarını ve vizyonunu;

  1. Finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma süreçlerine dair yasal altyapı ihtiyaçlarında ve uygulama aksaklıklarında farkındalık oluşturmak suretiyle, daha etkin ve verimli sonuçlar alınmasına çaba göstermek,
  2. Finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma faaliyetlerinin ülkemizde yerleşmesi, etkinliğinin artırılması ve uygulamasının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütürken, bu kültürün gelişmesine katkı sunmak,
  3. Mesleğin uluslararası profesyonellik ilke ve standartlarda yürütülmesi için çalışmalar yapmak,
  4. Uluslararası standartlar, etik ilkeler ve en iyi uygulamaların adapte edilmesi ile yatırımcılar için bir cazibe merkezi oluşturmak şeklinde özetlemek mümkündür. 

BASIN AÇIKLAMASI
FİNANSAL VE OPERASYONEL YAPILANDIRMA PROFESYONELLERİ DERNEĞİ (FOYDER) KURULDU

Reel sektör firmalarımızın finansal ve operasyonel verimsizlik sorunlarına çözüm üretmeye çalışan profesyonellerce, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırmaya ilişkin en iyi uygulamaların ülkemizde yerleşmesi, geniş bir uygulama alanı bulması ve bunun tüm taraflara yarar sağlayacak çözümler üretebilmesi için sistemsel ve kültürel gelişime katkı sunmak amacıyla Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği (FOYDER) kurulmuştur.
Finansal kuruluşların kredi süreçlerinde görev alan profesyoneller, finansal ve operasyonel yapılandırma faaliyetlerinde bulunan danışmanlar, avukatlar, bağımsız denetim kuruluşları ile akademik camia ve kamu sektöründen bu alanda katkı sağlamak isteyenlerin üye olabilecekleri Derneğimiz, “Reel ve finansal sektörümüzün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli ve etik ilkelere uyumlu profesyonellerce çözüm sunmak” vizyonuyla başta yapılandırma ihtiyacı duyan işletmeler olmak üzere ekonomimizin tüm paydaşlarını kapsayacak ve ülkemize değer katacak çalışmalar yürütecektir.
FOYDER, şirket dönüşümü ve yeniden yapılandırma alanında daha yüksek standartların ve yöntemlerin uygulanmasını sağlayacak çalışmalarla finansal sektörün kredi müşterilerinin borç geri ödeme kabiliyetlerini geliştirerek aktif kalitesine olumlu etki edecek faaliyetler yürütecektir.
Aynı zamanda, uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ile dönüşüm uygulamaları ile ilgili hukuki alt yapının gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunacaktır.
Diğer taraftan, reel sektör işletmelerinin finansal, operasyonel yapılandırma ve dönüşüm ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak için gerekli tüm gayreti göstererek firmaların mevcut ekonomik verimliliğini artırıcı faaliyetler yürütecektir.
FOYDER’in, yapılandırılan firmaların ekonomik faaliyetlerinde etkinlik sağlanması ile istihdamın devam etmesine, piyasa ve kamusal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine yönelik önemli katkıları olacağına inancımız tamdır.
Diğer taraftan FOYDER, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların, finansal ve operasyonel olarak yapılandırılan veya yapılandırılacak olan şirketlerin dönüşüm ve yönetim süreçlerinde yararlanılabileği, uluslararası standartlar, etik ilkeler ve en iyi uygulamaları benimsemiş referans bir meslek grubundan faydalanmalarına imkanı sunacaktır. Bu sayede, FOYDER ülkemizin yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmasına dönük, üzerine düşen tüm faaliyetleri yürütme gayreti içerisinde olacaktır.
Ekonomimizin can damarı reel sektörümüzün finansal ve operasyonel verimsizlik sorunlarına sistemsel bir çözüm getirerek, firmalarımız ve finansal sistemimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, sorunların ortak akılla, daha etkin ve daha verimli yollarla aşılması noktasında, önemli katkı sunacak olan FOYDER’in ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.
FOYDER Kurucu Üyelerimiz
Hasan TENGİZ
Önder YILMAZ
Cengiz GÖĞEBAKAN
Ahmet YUM
Atilla SÜTGÖL
Durmuş Ali KUZU
Cevdet ERKANLI
İsmail IŞIK
Yurdakul ÖZDOĞAN

Web Sitesi: www.foyder.org

FOYDER BASIN AÇIKLAMASI

 


https://www.bloomberght.com/foyder-yilmaz-operasyonel-yeniden-yapilandirmanin-yerlesmesini-amacliyoruz-2272232

https://www.dunya.com/ekonomi/finansal-ve-operasyonel-yapilandirma-profesyonelleri-dernegi-kuruldu-haberi-606067

https://t24.com.tr/haber/finansal-ve-operasyonel-yapilandirma-dernegi-kuruldu,924935

https://www.haberso.com/haber/6009310/finansal-ve-operasyonel-yapilandirma-profesyonelleri-dernegi-kuruldu

https://www.haberler.com/finansal-ve-operasyonel-yapilandirma-13848200-haberi/

https://www.financernews.net/foyder-yilmaz-operasyonel-yeniden-yapilandirmanin-yerlesmesini-amacliyoruz/

https://www.yeniakit.com.tr/haber/finansal-ve-operasyonel-yapilandirma-profesyonelleri-dernegi-kuruldu-1498990.html

https://www.hisseanaliz.com.tr/haber/finansal-ve-operasyonel-yapilandirma-profesyonelleri-dernegi-kuruldu-29537

https://haberver.me/bankacilik-islemlerinde-yeni-donem-anne-kizlik-soyadi-sorulmayacak-haberi/

https://millisura.com/haber/finansal-ve-operasyonel-yapilandirma-profesyonelleri-dernegi-kuruldu-33345/

https://m.bloomberght.com/finansal-ve-operasyonel-yapilandirma-profesyonelleri-dernegi-kuruldu-2272048